|

خاطرات سال ۱۳۸۰ هاشمی‌رفسنجانی| بیست و سوم اردیبهشت

از رایزنی برای به کارگیری تکنولوژى پیل سوختى تا «مجموعه فقه» ۸۰۰ دلاری

هاشمی رفسنجانی روز بیست و سوم اردیبهشت روایتی از چند دیدار روزانه نوشته‌است؛ از دیدار با رئیس دفتر همکاری فناوری تا عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رییس مرکز فرهنگ اسلامی. متن کامل خاطرات هاشمی رفسنجانی را می‌‌خوانید.

از رایزنی برای به کارگیری تکنولوژى پیل سوختى تا  «مجموعه فقه» ۸۰۰ دلاری

آقایان [سیدرضا] سجادى، [رئیس دفتر همکارى‌هاى فن‌آورى ریاست‌جمهورى] و دکتر [همایون] معدل، [مدیرعامل شرکت فناوری هیدروژن و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس] آمدند. با ویدئو، در مورد تکنولوژى پیل سوختى، گزارشى دادند. دکتر معدل، این تکنولوژى را از آمریکا که کار مى‌کرده، آورده تا به جاى سوخت بنزین و یا گاز در خودروها، از برق حاصل از پیل سوختى استفاده شود که از هیدروژن یا گاز و یا متانول، به عنوان ماده اصلى استفاده شود. مدعى است، ارزان‌تر از بنزین تمام مى‌شود و آلودگى هوا هم ندارد و گفت، اکنون در آلمان و چند کشور دیگر، در آستانه تولید انبوه این‌گونه خودروها هستند و براى پشتیبانى مالى و سیاسى، براى پیاده‌کردن این تکنولوژى استمداد کرد. معلوم شد با مهدى هم مذاکره کرده‌اند که در کنار طرح گازسوزکردن خودروها، از این پیل استفاده شود.

آقاى [علی‌اصغر] مروارید، [رئیس مؤسسه فرهنگ‌ اسلامى] آمد و دعوت کرد براى بازدید از «مرکز انقلاب» یا میهمانى در منزلش و براى خرید تعدادی از «مجموعه فقه» که اخیراً با ترکیب فقه شیعه و سنى در ۱۱۰ جلد در لبنان چاپ کرده و قیمت هر دوره ۸۰۰ دلار است، استمداد کرد.

آقاى [علیرضا] پیروزمند، [از بخش‌ تحقیقات ‌حوزه‌ علمیه] از قم آمد و دربارۀ نظام اسلامى براساس معارف اصل اسلام و بدون مونتاژ با داده‌هاى فرهنگ و تمدن غرب، مطالبى داشت؛ از گروه همکاران مرحوم [محمدرضا] حسینى‌شیرازى است.

عصر آقاى [منصور] رضوى، رئیس سابق سازمان امور [اداری و] استخدامى آمد. براى انتخابات ریاست‌جمهورى، نام‌نویسى کرده است. دربارۀ نقاط مثبت خود توضیحات داد. براى کسب رأى فکر می‌کند، مشکل اصلی‌اش نداشتن پول براى تبلیغات است. براى کمک یا وام استمداد کرد و براى ادامه مشورت کرد.

پیش از مغرب به دانشگاه تهران رفتیم و در مراسم عزادارى ستاد [برگزاری] نماز جمعه شرکت‌ کردم. نماز مغرب و عشا، به امامت من خوانده شد. به خانه آمدیم. شام از همان غذاى نذرى‌شان فرستادند. مسئله تظاهرات بربرها در الجزایر، مشکل‌ساز شده است؛ گویا نیمى از مردم از نژاد بربرند و اخیراً در شمال شرقى الجزایر که منطقه اصلى آنهاست، درگیرى‌هایى با پلیس پیدا کرده‌اند؛ حدود هشتاد نفر کشته شده‌اند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها