|

ایران عضویتش را در 3 سازمان بین‌اللملی لغو کرد

دولت اعلام کرد با توجه به عدم تمایل به تداوم عضویت در برخی مجامع بین المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع را به مجلس تقدیم کرده است.

ایران عضویتش را در 3 سازمان بین‌اللملی لغو کرد

به گزارش شبکه شرق، دولت اعلام کرد با توجه به عدم تمایل به تداوم عضویت در برخی مجامع بین المللی، لایحه لغو عضویت در این مجامع را به مجلس تقدیم کرده است.

در متن نامه رئیس جمهور آمده است: با توجه به عدم تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران به تداوم عضویت در برخی مجامع بین المللی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

ایران

 

منبع: جماران
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها