|

محسن رفیق‌دوست:

جوانان به حزب موتلفه بپیوندند تا موتلفه انقلاب را تقدیم امام زمان کنند/ همه از موتلفه می‌ترسیدند

محسن رفیق دوست وزیر سپاه دوران دفاع مقدس، گفت: خواهش می‌کنم جوانان به موتلفه بپیوندند تا این موتلفه باشد که انقلاب را تقدیم امام زمان کند.

 جوانان به حزب موتلفه بپیوندند تا موتلفه انقلاب را تقدیم امام زمان کنند/ همه از موتلفه می‌ترسیدند

به گزارش شبکه شرق، وزیر سپاه دوران دفاع مقدس، گفت: خواهش می‌کنم جوانان به موتلفه بپیوندند تا این موتلفه باشد که انقلاب را تقدیم امام زمان کند.

محسن رفیق دوست در مراسم سالگرد شصتمین سالگرد تاسیس حزب موتلفه اظهار کرد: امام خمینی در ابتدای حرکتش موتلفه را تاسیس کرد تا اسلام سیاسی را به مردم بشناساند. موتلفه معنی تقیه را در جامعه آشکار کرد که تقیه این نیست که در کنج خانه بنشینیم بلکه یعنی مخفیانه مبارزه کنیم. افتخار موتلفه این است که توسط همه مراجع مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما ۱۵ نفر از سران موتلفه بعد انقلاب دور هم جمع می شدیم و اخبار جامعه را از طریق سید احمد به امام می رساندیم. یکبار مرحوم سید احمد از طرف امام گفت که شما موتلفه ها تا آخر پای نهضت ایستاده اید. همین حرف را رهبر انقلاب و مراجع زده اند چون موتلفه از عهد خود با امام دست برنداشته است.

رفیق دوست افزود: همه از موتلفه می‌ترسیدند چون این حزب ثابت رای بوده و پای عهد خود است. خواهش میکنم جوانان به موتلفه بپیوندد تا این موتلفه باشد که انقلاب را تقدیم امام زمان کند.

 

منبع: ایلنا