|

طعنه سنگین همتی به موضع رسمی ایران درباره انتخابات ترکیه

همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در توئیتی نوشت: وزارت امور خارجه :« مشارکت بالای مردم ترکیه ، نشانه پیروزی مردم سالاری در این کشور مسلمان همسایه است». اگر مشارکت پائین بود نشانه چی می شد؟

طعنه سنگین همتی به موضع رسمی ایران درباره انتخابات ترکیه

به گزارش شبکه شرق، عبدالناصر همتی رئیس اسبق مرکزی توئیتی کنایه‌آمیز درباره انتخابات ترکیه منتشر کرد.

همتی، رئیس سابق بانک مرکزی نوشت:

وزارت امور خارجه :« مشارکت بالای مردم ترکیه ، نشانه پیروزی مردم سالاری در این کشور مسلمان همسایه است». اگر مشارکت پائین بود نشانه چی می شد؟

 

منبع: انتخاب