|

پروانه سلحشورى از فعالیت در فضای مجازی منع شد

نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: از فعالیت رسانه ای منع شده ام، وکلای من تضمین داده اند که فعالیت نکنم. دیگر نباید بنویسم.

پروانه سلحشورى از فعالیت در فضای مجازی منع شد

پروانه سلحشورى نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: از فعالیت رسانه ای منع شده ام، وکلای من تضمین داده اند که فعالیت نکنم. دیگر نباید بنویسم. گاهی فکر میکنم این هم نوعی کشتن و شکنجه است.

من اینجا پس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است.

بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم

ببینیم آسمان هرکجا آیا همین رنگ است.