|

جمهوری اسلامی: وضعیت نابسامان اقتصادی و بی‌عدالتی‌ها دلیل اعتراضات است

روزنامه جمهوری‌ اسلامی در سرمقاله امروز خود دلایل اصلی اعترضات و تجمعات مردمی را وضعیت نابسامان اقتصادی، بی‌عدالتی‌ها و عدم رعایت حقوق شهروندی دانست و به مسئولان تذکر داد انکار واقعیت کمکی به آنان نمی‌کند.

جمهوری اسلامی: وضعیت نابسامان اقتصادی و بی‌عدالتی‌ها دلیل اعتراضات است

به گزارش جمهوری‌ اسلامی، تمام کسانی که در تظاهرات و تجمعات روزهای اخیر شرکت داشته‌اند را نمی‌توان یکسان دانست. عده‌ای از این افراد به تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها، مشکلات اقتصادی، فاصله‌های طبقاتی، فقر و بیکاری اعتراض داشتند و چون اوضاع را برای ابراز این نارضایتی‌ها مناسب دیدند در تظاهرات و تجمعات شرکت کردند. عده‌ای دیگر با استفاده از فرصت به وجود آمده، خشم و کینه خود را نسبت به حاکمیت موجود نشان دادند و از چارچوب اعتراض خارج شده و دست به اغتشاش زدند. جمع دیگری هم‌ چون قوانینی از قبیل حجاب را برای خود محدودیت می‌دانستند، تلاش کردند از موقعیت پیش‌آمده برای حل مشکل خود بهره‌برداری کنند. اما مهمترین واقعیت که باید آن را پذیرفت اینست که وجود نارضایتی‌ها در اقشار مختلف که ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی، بی‌عدالتی‌ها و عدم رعایت حقوق شهروندی است، زمینه‌ساز اصلی اعتراضات و تجمعات است. مسئولان باید این واقعیت را بپذیرند و برای برطرف ساختن این عوامل تلاش جدی کنند. روشن است که ناآرامی کنونی را می‌توان پایان داد ولی نباید تصور شود که این پایان دادن به معنای ریشه‌کن شدن زمینه‌های آنست.

 

نویسنده پایان تاکید کرده: مسئولان اگر خواهان پایان یافتن همیشگی ناآرامی‌ها هستند، بیش از هر چیز درصدد ریشه‌کن ساختن عوامل نارضایتی‌ها برآیند و مطمئن باشند که انکار این واقعیت هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد.