|
کدخبر: 843355

رشته موسیقی از دانشگاه کابل حذف شد

طبق گزارش رسانه‌ها رشته موسیقی دانشکده هنرهای دانشگاه کابل از سوی طالبان حذف گردید.

طبق گزارش رسانه‌ها رشته موسیقی دانشکده هنرهای دانشگاه کابل از سوی طالبان حذف گردید.

دانشجویان این رشته به روزنامه هشت صبح گفتند که با بستن درب دانشگاه به روی دانشجویان این رشته، آینده و سرنوشت ۵۰ دانشجو این رشته در ابهام قرار دارد.

این دانشجویان می گویند بیشتر اساتید این رشته افغانستان را ترک کرده و تنها یک استاد موسیقی در این دانشگاه حضور دارد.

دانشجویان رشته موسیقی دانشگاه کابل خواستار تغییر رشته هستند اما این خواست آنان نیز از سوی ریاست دانشگاه کابل رد شده است.

این در حالی است که حکومت طالبان نام دانشکده موسیقی را به «تصنیف و ترانه» تغییر داده و برنامه‌ درسی جدید ایجاد کرده اند و تصمیم دارند اساتید جدیدی را نیز در این بخش جذب کنند.

طالبان در اقدامی دیگر موسسه ملی موسیقی افغانستان را نیز به «ترنم و فرهنگ» تغییر نام داده است.

شماری از هنرجویان موسسه موسیقی افغانستان از جمله دختران در حال حاضر به پرتغال پناهنده شده و در آنجا این موسسه فعال شده‌ است.

پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، تعداد زیادی از خوانندگان افغانستان نیز این کشور را ترک کرده‌ و یا از فعالیت هنری دست کشیده‌اند.