|

آزار جنسی چیست

از اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره معنی «آزار جنسی‌» استعلام‌ و پرسیده شده است ‌«منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور از آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد، اما مشمول جرائم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد.

آزار جنسی چیست

از اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره معنی «آزار جنسی‌» استعلام‌ و پرسیده شده است ‌«منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور از آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد، اما مشمول جرائم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد. آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آنکه به صورت مستقیم می‌بایست در دادگاه انجام پذیرد؟». آن‌طور که ایسنا گزارش داده‌، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنین است‌:

1- منظور از عبارت «آزار جنسی» شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت می‌پذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم می‌نماید، است. بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است. 2- چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از‌جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرائم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی 24/‌3/‌1394) ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیما در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها