|

واکنش سازمان برنامه و بودجه ‌به یک‌ گزارش

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و‌ بودجه کشور در واکنش به گزارشی با عنوان «تراز نابرابر جیب مردم با مالیات 57‌درصدی» که در تاریخ ۲۹ دی‌ماه در «شرق» منتشر شده است، جوابیه‌ای ارسال کرده که منتشر می‌شود: «هیچ‌گونه مالیات مضاعفی در بودجه 1402 لحاظ نشده است.

واکنش سازمان برنامه و بودجه ‌به یک‌ گزارش

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و‌ بودجه کشور در واکنش به گزارشی با عنوان «تراز نابرابر جیب مردم با مالیات 57‌درصدی» که در تاریخ ۲۹ دی‌ماه در «شرق» منتشر شده است، جوابیه‌ای ارسال کرده که منتشر می‌شود: «هیچ‌گونه مالیات مضاعفی در بودجه 1402 لحاظ نشده است. وصول مالیات از ظرفیت‌های جدیدعلی‌رغم تبلیغات منفی مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در سال 1402، مشوق‌های مختلف مالیاتی از‌جمله کاهش هفت‌درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب هیئت دولت رسیده است و در پیش‌بینی درآمد مالیاتی سال 1402 هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده و رقم پیش‌بینی‌شده بر ‌اساس ظرفیت‌های جدید وصول مالیات در کشور است. پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1402 با در‌نظر‌گرفتن ارقام تحقق‌یافته 9ماهه سال جاری انجام شده و هیچ‌گونه مالیات مضاعفی بر مؤدیان فعلی لحاظ نشده است. رقم پیش‌بینی‌شده صرفا بر ‌اساس ایجاد ظرفیت‌های جدید وصول مالیات، وصول معوقات، تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه پایانه‌های فروشگاهی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و رشد متناسب مالیات کالاها و خدمات ناشی از افزایش ارزش‌ افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش‌ افزوده بوده است. به‌ منظور حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور نرخ مالیات‌ بر درآمد واحدهای مزبور به میزان هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای 18 درصد محاسبه خواهد شد. با لحاظ ارقام پیش‌بینی‌شده، کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از شش درصد است که حتی با لحاظ تفاوت روش محاسباتی مفهوم مالیات در ایران با سایر کشورها (که بدون احتساب عوارض شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی و نظایر آن است)، با استانداردهای موجود و ظرفیت‌های بالقوه وصول مالیات در کشور فاصله معنی‌داری دارد».