|
کدخبر: 304239

فرایند صدور پروانه ساخت‌وساز چند‌مرحله‌ای می‌شود

ایلنا: «حمیدرضا صارمی»، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، در پاسخ به سؤالی درباره ادامه روند طولانی‌بودن زمان صدور پروانه در شهر تهران و تدابیر معاونت شهرسازی در این زمینه گفت: تدبیر ما این است که در راستای کاهش صدور پروانه اقداماتی انجام دهیم. برای مثال بخش‌های کنترل نقشه، نظارت، آتش‌نشانی، فضای سبز، بازدید، نقشه نما و مسائل ژوتکنیک زمانی از صدور پروانه را به خود اختصاص می‌دهند؛ از همین‌رو می‌خواهیم تعدادی از این زمان‌ها را به بعد از صدور پروانه موکول کنیم. در واقع می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم. صارمی در تشریح جزئیات پروانه‌های مختلف گفت: به این ترتیب برای مثال در زمان شروع عملیات یک پروانه، در ادامه پروانه دیگری و به عبارت دقیق‌تر پروانه یک، دو و سه را داشته باشیم و این اتفاقات در آن رخ دهد. معاون شهردار تهران در واکنش به اینکه رئیس شورای شهر نسبت به‌ عدم تحقق درآمدهای شهرسازی در مناطق انتقاد داشت، اظهار کرد: الان وضع ما خوب است و رو به جلو هستیم. به دلیل اقداماتی که در دو ماه گذشته انجام شده است، فرایند صدور پروانه تسهیل می‌یابد و با مالکان و انبوه‌سازان صحبت می‌شود که ورود پیدا کنند. باید بتوانیم از ظرفیت لشکر انبوه‌سازان که برخی از آنها سال‌های سال مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، در ساخت‌وساز تهران استفاده کنیم.

ایلنا: «حمیدرضا صارمی»، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، در پاسخ به سؤالی درباره ادامه روند طولانی‌بودن زمان صدور پروانه در شهر تهران و تدابیر معاونت شهرسازی در این زمینه گفت: تدبیر ما این است که در راستای کاهش صدور پروانه اقداماتی انجام دهیم. برای مثال بخش‌های کنترل نقشه، نظارت، آتش‌نشانی، فضای سبز، بازدید، نقشه نما و مسائل ژوتکنیک زمانی از صدور پروانه را به خود اختصاص می‌دهند؛ از همین‌رو می‌خواهیم تعدادی از این زمان‌ها را به بعد از صدور پروانه موکول کنیم. در واقع می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم. صارمی در تشریح جزئیات پروانه‌های مختلف گفت: به این ترتیب برای مثال در زمان شروع عملیات یک پروانه، در ادامه پروانه دیگری و به عبارت دقیق‌تر پروانه یک، دو و سه را داشته باشیم و این اتفاقات در آن رخ دهد. معاون شهردار تهران در واکنش به اینکه رئیس شورای شهر نسبت به‌ عدم تحقق درآمدهای شهرسازی در مناطق انتقاد داشت، اظهار کرد: الان وضع ما خوب است و رو به جلو هستیم. به دلیل اقداماتی که در دو ماه گذشته انجام شده است، فرایند صدور پروانه تسهیل می‌یابد و با مالکان و انبوه‌سازان صحبت می‌شود که ورود پیدا کنند. باید بتوانیم از ظرفیت لشکر انبوه‌سازان که برخی از آنها سال‌های سال مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، در ساخت‌وساز تهران استفاده کنیم.