|
کدخبر: 303816

نور نوشت

بارندگی شدید در بندرعباس باعث آب‌گرفتگی و بسته‌شدن معابر اصلی شهر شد. عکس: ابراهیم رفیعی، مهر

بارندگی شدید در بندرعباس باعث آب‌گرفتگی و بسته‌شدن معابر اصلی شهر شد. عکس: ابراهیم رفیعی، مهر