|
کدخبر: 298300

رخداد

دستگیری قاتل در کمتر از 10 ساعت
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری قاتل تبعه خارجی در کمتر از 10 ساعت در شهرستان قشم خبر داد.
غلامرضا جعفری اظهار کرد: در‌پی یک فقره قتل در یکی از روستاهای قشم و فراری‌شدن قاتل، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قشم قرار گرفت.
او افزود: تیمی متشکل از مأموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی و نامحسوس متهم را شناسایی کردند و فرایند دستگیری او در دستور کار قرار گرفت.
جعفری اذعان کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضائی متهم را در اسکله لافت در‌حالی‌که قصد خروج از شهرستان را داشت، شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مقام انتظامی هرمزگان تصریح کرد: قاتل پس از روبه‌رو‌شدن با ادله و مستندات پلیسی به جرمش اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.

آتش در انبار مواد کاغذی
آتش‌سوزی در کارگاه و انبار مواد کاغذی در خیابان پامنار با سرعت عمل آتش‌نشانان قبل از سرایت به انبار‌ها و مغازه‌های اطراف مهار و خاموش شد.
ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی تهران پس از تماس کسبه بازار تهران با سامانه 125 مبنی‌بر خروج دود و آتش از داخل انباری در خیابان امیرکبیر، خیابان پامنار، آتش‌نشانان را به محل حادثه اعزام کرد.
حسن طاهرخانی، افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش‌نشانی تهران، درباره این آتش‌سوزی گفت: آتش‌سوزی در یک انبار قدیمی به وسعت تقریبی صد مترمربع با سقف شیروانی اتفاق افتاد و طی آن قسمت‌های مختلف این انبار که محل دپوی لوازم‌های مختلف کاغذی بود، آتش گرفت.
او افزود: زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی تمام انبار کاملا شعله‌ور شده بود و دود و شعله به حدی بود که از فاصله‌های دور کاملا قابل مشاهده بود.
طاهرخانی درباره چگونگی عملیات آتش‌نشانان ابراز کرد: با توجه به احتمال سرایت آتش‌سوزی به دیگر انبار‌ها و مغازه‌ها، نیروهای آتش‌نشانی بی‌درنگ به چندین گروه عملیاتی تقسیم شدند.
او اضافه کرد: گروه اول با توجه به احتمال محبوس‌شدن افراد در داخل انبار به‌سرعت وارد انبار شدند و گروه دوم هم به‌طور هم‌زمان با استفاده از چندین لوله آب‌دهی از سرایت آتش به انبارها و مغازه‌های اطراف جلوگیری کردند.
افسر آماده آتش‌نشانی ادامه داد: آتش‌نشانان با ریسک بالا به عملیات خود ادامه دادند و از سرایت شعله‌های آتش به انبار‌ها و مغازه‌های مجاور جلوگیری کردند و به نگرانی کسبه و مستأجران مغازه‌های مجاور خاتمه دادند.
طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از تلاش بی‌وقفه موفق به مهار و اطفای کامل این آتش‌سوزی شدند.
او با اشاره به اینکه این حادثه مصدومی نداشت، خاطرنشان کرد: علت بروز این آتش‌سوزی هم‌اکنون از‌سوی کارشناسان آتش‌نشانی منطقه در دست بررسی است.

دستگیری قاتل در کمتر از 10 ساعت
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری قاتل تبعه خارجی در کمتر از 10 ساعت در شهرستان قشم خبر داد.
غلامرضا جعفری اظهار کرد: در‌پی یک فقره قتل در یکی از روستاهای قشم و فراری‌شدن قاتل، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قشم قرار گرفت.
او افزود: تیمی متشکل از مأموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی و نامحسوس متهم را شناسایی کردند و فرایند دستگیری او در دستور کار قرار گرفت.
جعفری اذعان کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضائی متهم را در اسکله لافت در‌حالی‌که قصد خروج از شهرستان را داشت، شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مقام انتظامی هرمزگان تصریح کرد: قاتل پس از روبه‌رو‌شدن با ادله و مستندات پلیسی به جرمش اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختلاف خانوادگی عنوان کرد.

آتش در انبار مواد کاغذی
آتش‌سوزی در کارگاه و انبار مواد کاغذی در خیابان پامنار با سرعت عمل آتش‌نشانان قبل از سرایت به انبار‌ها و مغازه‌های اطراف مهار و خاموش شد.
ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی تهران پس از تماس کسبه بازار تهران با سامانه 125 مبنی‌بر خروج دود و آتش از داخل انباری در خیابان امیرکبیر، خیابان پامنار، آتش‌نشانان را به محل حادثه اعزام کرد.
حسن طاهرخانی، افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش‌نشانی تهران، درباره این آتش‌سوزی گفت: آتش‌سوزی در یک انبار قدیمی به وسعت تقریبی صد مترمربع با سقف شیروانی اتفاق افتاد و طی آن قسمت‌های مختلف این انبار که محل دپوی لوازم‌های مختلف کاغذی بود، آتش گرفت.
او افزود: زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی تمام انبار کاملا شعله‌ور شده بود و دود و شعله به حدی بود که از فاصله‌های دور کاملا قابل مشاهده بود.
طاهرخانی درباره چگونگی عملیات آتش‌نشانان ابراز کرد: با توجه به احتمال سرایت آتش‌سوزی به دیگر انبار‌ها و مغازه‌ها، نیروهای آتش‌نشانی بی‌درنگ به چندین گروه عملیاتی تقسیم شدند.
او اضافه کرد: گروه اول با توجه به احتمال محبوس‌شدن افراد در داخل انبار به‌سرعت وارد انبار شدند و گروه دوم هم به‌طور هم‌زمان با استفاده از چندین لوله آب‌دهی از سرایت آتش به انبارها و مغازه‌های اطراف جلوگیری کردند.
افسر آماده آتش‌نشانی ادامه داد: آتش‌نشانان با ریسک بالا به عملیات خود ادامه دادند و از سرایت شعله‌های آتش به انبار‌ها و مغازه‌های مجاور جلوگیری کردند و به نگرانی کسبه و مستأجران مغازه‌های مجاور خاتمه دادند.
طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از تلاش بی‌وقفه موفق به مهار و اطفای کامل این آتش‌سوزی شدند.
او با اشاره به اینکه این حادثه مصدومی نداشت، خاطرنشان کرد: علت بروز این آتش‌سوزی هم‌اکنون از‌سوی کارشناسان آتش‌نشانی منطقه در دست بررسی است.