|
کدخبر: 189743

خبر

خط و نشان نوبخت به محتکران
سخنگوي دولت گفت: تخصيص ارز به کالا‌هايي که در داخل توليد مي‌شود يا واردات آن ضروري نيست، متوقف مي‌شود. به گزارش فارس به نقل از صداوسيما، محمدباقر نوبخت گفت: دولت خود را مسئول تأمين نيازهاي اساسي مردم مي‌داند و هر جا براي تأمين اين مطالبات تشخيص دهد که بايد ورود کند، اين کار را انجام مي‌دهد. وي درباره واکنش دولت به افزايش حبابي قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف گفت: رئيس‌جمهور ديروز با تشکيل جلسه‌اي با مسئولان و فعالان بخش خصوصي، به طور رسمي درخواست کرد که اين بخش به بازار ورود كرده و افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها را متوقف کند. نوبخت خطاب به کساني که به قصد دلالي و احتکار از فروش اجناس خود خودداري مي‌کنند، گفت: دولت سياست ارزي اخذشده را کنار نمي‌گذارد و دلار افزايش قيمت غيرمتعارف نخواهد داشت. سخنگوي دولت افزود: کالاهاي وارداتي با ارز دولتي افزايش قيمت نخواهند داشت. وي با اشاره به اينکه براي جلوگيري از ضرر توليدکنندگان از طريق ثبت سفارش، واردات کالا را کنترل مي‌کنيم، گفت: بر اساس قوانين جديد هر کالايي بخواهد وارد شود، بايد از مجراي ثبت سفارش وارد شود، درحالي که در گذشته فقط کالاهايي که ارز دولتي مي‌گرفتند، بايد ثبت سفارش مي‌شدند. نوبخت به ضرورت اصلاح برخي تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: براي جلوگيري از واردات غيرضروري قاطعانه برخورد مي‌کنيم.

شير مدارس با 2 سال وقفه از مهر امسال توزيع مي‌شود
با تصميم کارگروه تنظيم بازار، طرح توزيع شير در مدارس با دو سال وقفه از ۱۵ مهرماه ۹۷ مجددا اجرا مي‌شود. به گزارش شاتا، با تصميم اعضاي اين کارگروه در نشست چهارساعته ديروز، مقرر شد توزيع شير مدارس حداکثر از 15 مهرماه امسال اجرائي شود. شيوه‌نامه اجرائي اين تصميم حداکثر در يک ماه آتي، در قالب طرحي از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش براي تصميم‌گيري به کارگروه ارائه خواهد شد. در اين نشست همچنين مقرر شد به منظور حمايت از دامداران و صنايع لبني، عوامل مؤثر در برآورد هزينه‌هاي توليد در قيمت تمام‌شده شيرخام و صنايع لبني در کميته تخصصي مربوطه بررسي و نتيجه به کارگروه تنظيم بازار اعلام شود.

خط و نشان نوبخت به محتکران
سخنگوي دولت گفت: تخصيص ارز به کالا‌هايي که در داخل توليد مي‌شود يا واردات آن ضروري نيست، متوقف مي‌شود. به گزارش فارس به نقل از صداوسيما، محمدباقر نوبخت گفت: دولت خود را مسئول تأمين نيازهاي اساسي مردم مي‌داند و هر جا براي تأمين اين مطالبات تشخيص دهد که بايد ورود کند، اين کار را انجام مي‌دهد. وي درباره واکنش دولت به افزايش حبابي قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف گفت: رئيس‌جمهور ديروز با تشکيل جلسه‌اي با مسئولان و فعالان بخش خصوصي، به طور رسمي درخواست کرد که اين بخش به بازار ورود كرده و افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها را متوقف کند. نوبخت خطاب به کساني که به قصد دلالي و احتکار از فروش اجناس خود خودداري مي‌کنند، گفت: دولت سياست ارزي اخذشده را کنار نمي‌گذارد و دلار افزايش قيمت غيرمتعارف نخواهد داشت. سخنگوي دولت افزود: کالاهاي وارداتي با ارز دولتي افزايش قيمت نخواهند داشت. وي با اشاره به اينکه براي جلوگيري از ضرر توليدکنندگان از طريق ثبت سفارش، واردات کالا را کنترل مي‌کنيم، گفت: بر اساس قوانين جديد هر کالايي بخواهد وارد شود، بايد از مجراي ثبت سفارش وارد شود، درحالي که در گذشته فقط کالاهايي که ارز دولتي مي‌گرفتند، بايد ثبت سفارش مي‌شدند. نوبخت به ضرورت اصلاح برخي تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: براي جلوگيري از واردات غيرضروري قاطعانه برخورد مي‌کنيم.

شير مدارس با 2 سال وقفه از مهر امسال توزيع مي‌شود
با تصميم کارگروه تنظيم بازار، طرح توزيع شير در مدارس با دو سال وقفه از ۱۵ مهرماه ۹۷ مجددا اجرا مي‌شود. به گزارش شاتا، با تصميم اعضاي اين کارگروه در نشست چهارساعته ديروز، مقرر شد توزيع شير مدارس حداکثر از 15 مهرماه امسال اجرائي شود. شيوه‌نامه اجرائي اين تصميم حداکثر در يک ماه آتي، در قالب طرحي از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش براي تصميم‌گيري به کارگروه ارائه خواهد شد. در اين نشست همچنين مقرر شد به منظور حمايت از دامداران و صنايع لبني، عوامل مؤثر در برآورد هزينه‌هاي توليد در قيمت تمام‌شده شيرخام و صنايع لبني در کميته تخصصي مربوطه بررسي و نتيجه به کارگروه تنظيم بازار اعلام شود.