|

انتشار دفترچه سوالات کنکور ریاضی و انسانی ۱۴۰۳

دفترچه سوالات کنکور «علوم ریاضی» و «علوم انسانی» مرحله دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

انتشار دفترچه سوالات کنکور ریاضی و انسانی ۱۴۰۳

به گزارش شبکه شرق، دفترچه سوالات کنکور «علوم ریاضی» و «علوم انسانی» آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ منتشر شد.

دفترچه سوالات اختصاصی گروه‌های «علوم ریاضی» و «علوم انسانی» نوبت دوم کنکور ۱۴۰۳، در سایت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منتشر شد.

نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ در گروه علوم ریاضی و فنی، صبح پنج‌شنبه «۲۱ تیرماه ۱۴۰۳»، در گروه علوم انسانی صبح پنج‌شنبه «۲۱ تیرماه ۱۴۰۳»، گروه هنر در بعدازظهر پنج‌شنبه «۲۱ تیرماه ۱۴۰۳»، در گروه زبان‌های خارجی بعدازظهر پنج‌شنبه «۲۱ تیرماه ۱۴۰۳» و در گروه علوم تجربی  صبح جمعه «۲۲ تیرماه ۱۴۰۳» برگزار می‌شود.

۹۸۴ هزار و ۲۱۴ نفر در نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۲۰ هزار و ۵۵۷ نفر زن و ۳۶۳ هزار و ۶۵۷ نفر مرد هستند. به این ترتیب ۶۳ درصد داوطلبان را زنان و ۳۷ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می‌دهند.

آزمون گروه آزمایشی «علوم ریاضی و فنی» امروز صبح پنج‌شنبه «۲۱ تیرماه»، با ۱۲۵ هزار و ۱۱۹ داوطلب به همراه آزمون گروه آزمایشی «علوم انسانی» با ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ داوطلب برگزار شد.

بر اساس تغییرات آزمون سراسری از سال گذشته، دروس عمومی از آزمون حذف شده‌اند و به این ترتیب داوطلبان باید به سوالات دروس تخصصی پاسخ دهند.

دفترچه سوالات اختصاصی آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی هم اکنون در سایت سایت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منتشر شده است. دفترچه شماره «۱» شامل درس ریاضی و دفترچه شماره «۲» شامل دروس فیزیک و شیمی قابل دریافت است.

دفترچه سوالات اختصاصی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی نیز هم اکنون در سایت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قابل دریافت است.

دفترچه شماره «۱» شامل دروس ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و روانشناسی و دفترچه شماره «۲» شامل دروس زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه منطق و اقتصاد و دفترچه شماره «۲» شامل دروس زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه منطق و اقتصاد ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی منتشر شده است.

دفترچه سوالات نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، به تدریج پس از پایان آزمون هر گروه آزمایشی در سایت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قابل دریافت است.

کلید اولیه نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، چهارشنبه «۲۷ تیرماه ۱۴۰۳»، روی سایت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار می‌گیرد.

داوطلبان می توانند از تاریخ «۲۷ تیرماه» تا «۳ مردادماه»، هر گونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور اعلام کنند.

دفترچه سوالات تمامی گروه‌های آزمایشی خارج از کشور در روز چهارشنبه «۲۷ تیرماه» روی سایت سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور قرار می گیرد و کلید اولیه آن نیز روز یک‌شنبه «۳۱ تیرماه» منتشر خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی «علوم ریاضی و فنی» امروز صبح پنج‌شنبه «۲۱ تیرماه»، با ۱۲۵ هزار و ۱۱۹ داوطلب به همراه آزمون گروه آزمایشی «علوم انسانی» با ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ داوطلب آغاز شده است.

بر اساس تغییرات آزمون سراسری از سال گذشته، دروس عمومی از آزمون حذف شده‌اند و به این ترتیب داوطلبان تنها باید به سوالات دروس تخصصی پاسخ دهند.

برای دریافت و مشاهده دفترچه سوالات اختصاصی آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، دفترچه شماره «۱» شامل درس ریاضی و دفترچه شماره «۲» شامل دروس فیزیک و شیمی کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده دفترچه سوالات اختصاصی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، دفترچه شماره «۱» شامل دروس ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و روانشناسی، دفترچه شماره «۲» شامل دروس زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه منطق و اقتصاد و دفترچه شماره «۲» شامل دروس زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه منطق و اقتصاد ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی، اینجا کلیک کنید.

جزییات تعداد سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور گروه علوم ریاضی و فنی کنکور ۱۴۰۳

در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دو دفترچه داده می‌شود که داوطلبان باید به سوالات دفترچه شماره «۱»، شامل درس ریاضی با ۴۰ سوال در ۷۰ دقیقه زمان پاسخ می‌دادند. پایان زمان پاسخگویی به دفترچه شماره یک، ساعت ۹:۴۰ دقیقه بود.

داوطلبان باید به سوالات دفترچه شماره «۲» شامل دروس فیزیک و شیمی با ۶۵ سوال در ۷۵ دقیقه زمان پاسخ می‌دادند. پایان زمان پاسخگویی به دفترچه شماره یک ساعت ۱۰:۵۵ دقیقه بود.

در مجموع، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، شامل ۱۰۵ سوال و مدت زمان ۱۴۵ دقیقه بود.

در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، از تعداد ۱۲۵ هزار و ۱۱۹ داوطلب، تعداد ۴۴ هزار و ۶ نفر، معادل ۳۵ درصد داوطلبان، زن و تعداد ۸۱ هزار و ۱۱۳ نفر معادل ۶۵ درصد داوطلبان، مرد بودند.

جزییات تعداد سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور ۱۴۰۳

در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی دو دفترچه داده می‌شود که متقاضیان باید به سوالات دفترچه شماره «۱» شامل دروس ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و روانشناسی با ۸۰ سوال در ۸۵ دقیقه پاسخ دهند. پایان زمان پاسخگویی به دفترچه شماره یک، ساعت ۹:۵۵ دقیقه بود.

دفترچه شماره «۲» شامل دروس زبان عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه منطق و اقتصاد با ۸۰ سوال و مدت زمان پاسخ‌گویی ۷۵ دقیقه بود. پایان زمان پاسخگویی به دفترچه شماره یک، ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه بود.

در مجموع، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی شامل ۱۶۰ سوال و مدت زمان ۱۶۰ دقیقه بود.

در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، از تعداد ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ داوطلب تعداد ۱۷۸ هزار و ۶۴۸ نفر، معادل ۶۶ درصد داوطلبان، زن و تعداد ۹۲ هزار و ۱۰۴ نفر، معادل ۳۴ درصد داوطلبان، مرد بودند.

نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳، صبح پنج‌شنبه «۲۱ تیرماه ۱۴۰۳»، در گروه‌های «علوم ریاضی و فنی» و «علوم انسانی»، در بعدازظهر پنجشنبه «۲۱ تیرماه ۱۴۰۳»، در گروه‌های «هنر» و «زبان‌های خارجی» و در صبح جمعه «۲۲ تیرماه ۱۴۰۳» در گروه علوم تجربی در ۴۰۸ شهرستان، ۵۲۵ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و یک هزار و ۷۴۷ حوزه فرعی برگزار می‌شود.

فرآیند برگزاری آزمون و کنکور سراسری ۱۴۰۳، صبح‌ها راس ساعت «۸» صبح و بعدازظهر ساعت دو و نیم بعدازظهر آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت «۷:۳۰» صبح و دو بعدازظهر بسته خواهد شد.

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها