|

قوه قضاییه: ٦ تخته فرش از ٤٨ تخته فرش مفقودی کاخ سعدآباد شناسایی شده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد، گفت: شش تخته فرش با مشخصات معلوم و شماره شناسه اموال ردیابی و شناسایی شده است.

قوه قضاییه: ٦ تخته فرش از ٤٨ تخته فرش مفقودی کاخ سعدآباد شناسایی شده است

به گزارش شبکه شرق، سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد، گفت: شش تخته فرش با مشخصات معلوم و شماره شناسه اموال ردیابی و شناسایی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد، گفت: شش تخته فرش با مشخصات معلوم و شماره شناسه اموال ردیابی و شناسایی شده است.

وی افزود: فرش اول با نقشه لچک، فرش دوم با بافت شیراز، فرش‌های سوم، چهارم و پنجم با بافت کرمان و فرش ششم نیز با ابعاد مشخص که همه از فرش‌های نفیس در ساختمان‌ها و نهادهای دولتی قرار دارند. در رابطه با سایر فرش‌ها تحقیقات در حال انجام است.

منبع: برنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها