|

رتبه تهران در شاخص «کیفیت زندگی» بین ۱۰۰۰ شهر جهان/ کیفیت زندگی در پایتخت ایران سقوط کرد

رتبه تهران در «کیفیت زندگی» میان ۱۰۰۰ شهر جهان، ۷۴۵ اعلام شده است.

رتبه تهران در شاخص «کیفیت زندگی» بین ۱۰۰۰ شهر جهان/ کیفیت زندگی در پایتخت ایران سقوط کرد

به گزارش شبکه شرق، ۱۰۰۰ شهر از ۱۶۳ کشور جهان، توسط نهاد مطالعاتی دانشگاه آکسفورد با شاخص «کیفیت زندگی» رده‌بندی شدند. شاخص جهانی «کیفیت زندگی» براساس درآمد خانوارها، نابرابری، هزینه مسکن، خدمات رفاهی و تفریحی و همچنین سرعت اینترنت به دست می‌آید. در این رده‌بندی، «تهران» در جایگاه ۷۴۵ قرار گرفته است.

نهاد مطالعاتی دانشگاه آکسفورد، رده‌بندی ۱۰۰۰ شهر از ۱۶۳ کشور جهان را با شاخص «کیفیت زندگی» منتشر کرده است.

نتایج این رتبه‌بندی نشان می‌دهد، تهران میان ۱۰۰۰ شهر جهان، در جایگاه ۷۴۵ قرار گرفته است.

شهر‌های اروپا در جایگاه بهترین کیفیت زندگی قرار دارند؛ شاخص جهانی «کیفیت زندگی» براساس درآمد خانوارها، نابرابری، هزینه مسکن، خدمات رفاهی و تفریحی و همچنین سرعت اینترنت به دست می‌آید.

در گزارش آکسفورد، تاکید شده است افزایش هزینه مسکن، اثر مخربی بر کیفیت زندگی شهروندان یک شهر دارد. در شهر‌های برتر، به لحاظ «کیفیت زندگی»، مشکل آن‌چنانی برای هزینه تامین مسکن وجود ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد
 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها