|

هشدار مهم درباره شیوع ۳ بیماری ویروسی از داخل افغانستان در ایران

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی درباره شیوع سه بیماری ویروسی در ایران هشدار دادند.

هشدار مهم درباره شیوع ۳ بیماری ویروسی از داخل افغانستان در ایران

به گزارش شبکه شرق، آن‌طور که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اظهار می‌کنند، شیوع سرخک در عراق و افغانستان طی ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است؛ موضوعی که به علت مهاجرپذیری خراسان رضوی، زنگ هشدار را برای استان به صدا درآورده است.

آمارها حاکی از افزایش و شیوع بیماری‌های ویروسی آبله مرغان، سرخک و آنفلوآنزا در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

آن‌طور که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اظهار می‌کنند، شیوع سرخک در عراق و افغانستان طی ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است؛ موضوعی که به علت مهاجرپذیری خراسان رضوی زنگ هشدار را برای استان به صدا درآورده است.

همچنین آمارهای ابتلا به سرخک در سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از موارد ابتلا مربوط به اتباع افغانستان و پاکستان بوده است.

آبله مرغان نیز به دلیل عفونت زخم، منجر به ثبت آمار فوت در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد شده است؛ آماری که در این راستا جزئیات آن به ما داده نشد. 

منبع: روزنامه خراسان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها