|

جزئیات جدید از آتش‌سوزی خوابگاه پسران دانشگاه تهران

شب گذشته آتش سوزی محدودی در محل دپوی وسایل اسقاطی خوابگاه های دانشگاه تهران در محل کوی پسران اتفاق افتاد و خوشبختانه توانستیم به سرعت آتش را خاموش کنیم و آسیبی به دانشجویان وارد نشد.

جزئیات جدید از آتش‌سوزی خوابگاه پسران دانشگاه تهران

به گزارش شبکه شرق، شب گذشته در کوی خوابگاه پسران دانشگاه تهران سانحه آتش سوزی رخ داد مدیر کل امور خوابگاه‌های این دانشگاه توضیحاتی در خصوص علت این سانحه دادند.

دکتر زارع چاهوکی مدیرکل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه در پی بروز سانحه آتش سوزی در محوطه بیرونی خوابگاه‌های کوی دانشگاه تهران، هیچ آسیبی به دانشجویان وارد نشده است، اظهار کرد: شب گذشته آتش سوزی محدودی در محل دپوی وسایل اسقاطی خوابگاه های دانشگاه تهران در محل کوی پسران اتفاق افتاد و خوشبختانه توانستیم به سرعت آتش را خاموش کنیم و آسیبی به دانشجویان وارد نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: وسایل فرسوده خوابگاه های دانشگاه تهران اعم از صندلی، میز، نیمکت و غیره به منظور انجام مزایده در محل کوی خوابگاه جمع آوری شده بود و برخی از وسایل چوبی که قابل اشتعال بودند در این آتش سوزی سوختند اما به طور کلی خسارتی زیادی وارد نشد.

مدیر کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر مجوز خروج وسایل اسقاطی که در کوی دانشگاه تهران جمع آوری شده بود را گرفتیم و به زودی این وسایل از این محیط خارج می شوند.

 

منبع: ایسنا