|

اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه جهان صنعت

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: دادستانی عمومی و انقلاب تهران در پی ارائه نکردن ادله و مستندات از سوی روزنامه جهان صنعت در مورد خبر مجعول افزایش فروش اعضای بدن اعلام جرم کرد.

اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه جهان صنعت

به گزارش شبکه شرق از مرکز رسانه قوه قضاییه، هفته گذشته روزنامه جهان صنعت با انتشار گزارشی ادعاهایی عجیب را در رابطه با افزایش فروش اعضای بدن در کشور مطرح کرد و در این گزارش مدعی شد برخی افراد برای دریافت پول بیشتر اعضای بدن خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند.

در پی درج مطلب مورد اشاره، مدیر مسئول روزنامه برای پاسخگویی و ارائه مستندات لازم در مورد ادعاهای مطرح شده در این گزارش به دادستانی تهران احضار شد.

پس از ارائه مهلت لازم برای ارائه مستندات، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت نتواست، ادله و مدارک مورد نیاز برای اثبات ادعاهای مطرح شده در گزارش مورد اشاره به مرجع قضایی ارائه کند.

در پی عدم ارائه مستندات از سوی مدیرعامل روزنامه جهان صنعت، دادستانی تهران، علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و در حال رسیدگی است.

 

منبع: ایرنا