|

وقوع زلزله 4.3 ریشتری در خوی

زلزله 4.3 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین، شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.

وقوع زلزله 4.3 ریشتری در خوی

به گزارش دنیای اقتصاد، زلزله ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را تکان داد.

زلزله ۴.۳ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین، شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند.