|

درخواست طرح شکایت از مصوبه شورای عالی فضای مجازی توسط حقوقدانان

جمعی از کاربران اینترنت ایران خواستار شکایت از مصوبه شورای عالی فضای مجازی توسط حقوقدانان شدند.

جمعی از کاربران اینترنت ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار شکایت از مصوبه شورای عالی فضای مجازی توسط حقوقدانان شدند.

متن نامه بدین شرح است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،

حقوقدانان محترم دلسوز حقوق…