|

5 شهریور 1401؛

کاهش تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور + نقشه

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از کاهش تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۱۰۶ به ۶۴ شهر خبر داد.

کاهش تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور + نقشه

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۰۶ به ۶۴ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۵۶ به ۱۶۳ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۷۳ به ۲۰۷ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۳ به ۱۴ شهر رسید.