|

اعتراف مردی به قتل و سوزندان جسد همسر ۳۹ ساله‌اش

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: پس از چندین ماه تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی، سرانجام مرد به قتل و سوزاندن جسد همسرش اقرار کرد.

اعتراف مردی به قتل و سوزندان جسد همسر ۳۹ ساله‌اش

سرهنگ محمد نادربیگی گفت: در پی اعلام مفقودی یک خانم ۳۹ ساله توسط بستگانش به پلیس فردیس، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از این بود که در روز مفقود شدن نامبرده، همسر او نیز با عجله از منزل خارج شده و اطلاعی از او در اختیار اطرافیان نیست.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه دستور توقیف خودرو این شخص از مراجع قضائی دریافت و در سامانه‌های پلیس ثبت شد، گفت: در ادامه پس از چندین روز خودرو متهم در استان قزوین توقیف و متهم در حین انجام مراحل قانونی توسط پلیس آگاهی فردیس دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: علیرغم اینکه متهم در تحقیقات اولیه منکر انجام هرگونه جنایت بود، اما با مشاهده مستندات غیرقابل انکار پلیس به ناچار لب به اعتراف باز کرد و به قتل همسرش با ضربات چاقو و انتقال جسد او به بیابان و سوزاندن آن اعتراف کرد.

نادربیگی با بیان اینکه با تکمیل پرونده متهم برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی با مراجعه به مشاور و اندکی سعه صدر قابل حل است.