|
کدخبر: 843621

22 فروردین 1401؛

کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 75 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد 75 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی  هوا بر روی عدد 75 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

به گزارش فارس، طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 150 قرار داشت و هوای تهران برای همه افراد جامعه آلوده بود.همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و 15 روز هوای قابل قبول و 2 روز آلوده برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای خطرناک داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت  25 و کمترین دمای هوا 16 درجه است.