|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 9 تیر 1403/ طلا و سکه ارزان و دلار گران شد + جدول

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۵۲,۴۰۰ (سه میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۶۴ درصدی داشته است.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 9 تیر 1403/ طلا و سکه ارزان و دلار گران شد + جدول

به گزارش شبکه شرق، بازار امروز شاهد قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

 

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۲۱ (دو هزار و سیصد و بیست و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۲۱ ۱.۰۰ ۰.۰۴ 11:49
۲,۳۲۰ ۲۰ ۰.۸۶ روز قبل
۲,۳۰۰ -۱۷ -۰.۷۴ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۵۲,۴۰۰ (سه میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۴۵۲,۴۰۰ -۵۶,۶۰۰ -۱.۶۴ 11:49
۳,۵۰۹,۰۰۰ ۶۹,۵۰۰ ۱.۹۸ ۲ روز پیش
۳,۴۳۹,۵۰۰ -۱۴,۱۰۰ -۰.۴۱ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۶۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۹۵۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۶,۰۷۱ (چهل و شش هزار و هفتاد و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۰۷۱ ۷۰ ۰.۱۵ 11:49
۴۶,۰۰۱ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۶,۰۰۱ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

یورو مبادله ای، امروز به ۴۹,۳۴۶ (چهل و نه هزار و سیصد و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۳۴۶ ۲۰۹ ۰.۴۲ 11:49
۴۹,۱۳۷ -۱۰۳ -۰.۲۱ ۲ روز پیش
۴۹,۲۴۰ ۵۵ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۰.۷۶ درصدی، از ۷۷,۷۳۰ (هفتاد و هفت هزار و هفتصد و سی ) تومان به ۷۷,۱۵۰ (هفتاد و هفت هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۷,۱۵۰ -۵۸۰ -۰.۷۶ 11:52
۷۷,۷۳۰ ۱,۴۵۷ ۱.۸۷ ۲ روز پیش
۷۶,۲۷۳ -۶۳۳ -۰.۸۳ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۵۴۵ (دوازده هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۵۵ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

 

دلار کانادا امروز با کاهش ۳.۰۳ درصدی، از ۴۵,۸۵۲ (چهل و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و دو ) تومان به ۴۴,۵۰۰ (چهل و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.

 

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۰,۷۵۰ (چهل هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۳۵۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۰.۷۱ 11:49
۴۲,۶۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۲.۲۲ ۲ روز پیش
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۴۳ 11:52
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۲۷ ۲ روز پیش
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۱۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها