|

حقوق و عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این افراد واریز شد

تا ساعات پایانی شب گذشته، حقوق بهمن‌ماه به همراه افزایش ده درصدی و عیدی به حساب همه‌ی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بازماندگان صندوق لشگری واریز شد.

حقوق و عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این افراد واریز شد

به گزارش شبکه شرق، حقوق بهمن‌ماه بازنشستگان لشگری به همراه اضافات واریز شد.

تا ساعات پایانی شب گذشته، حقوق بهمن‌ماه به همراه افزایش ده درصدی و عیدی به حساب همه‌ی بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بازماندگان صندوق لشگری واریز شد.

این بازنشستگان از بهمن‌ماه از ده درصد افزایش حقوق برخوردار شدند؛ احکام حقوقی جدید این بازنشستگان نیز در سامانه ساتا قابل رویت و دریافت است.

منبع: ایلنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها