|

قیمت نجومی مسکن در منطقه یک تهران

قیمت مسکن در منطقه یک تهران به بالای ۱۶۰ملیون تومان رسید.

قیمت نجومی مسکن در منطقه یک تهران

 

به گزارش شبکه شرق، براساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت مسکن در تهران طی دی ماه به ۸۰میلیون تومان رسیده است.

براساس این گزارش منطقه یک با متری ۱۶۶میلیون تومان گرانترین  و منطقه ۱۸ با متری ۴۲میلیون تومان ارزانترین مناطق تهران بودند

photo_2024-02-12_09-36-38

منبع: اقتصاد آنلاین
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها