|

قیمت طلا ، سکه و دلار در بازار 5 دی 1402/ دلار مبادله‌ای ارزان شد + جدول قیمت

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۹۸,۱۰۰ (دو میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید.

قیمت طلا ، سکه و دلار در بازار 5 دی 1402/ دلار مبادله‌ای ارزان شد + جدول قیمت

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۶۴ (دو هزار و شصت و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

 
 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۶۴ ۱۱ ۰.۵۳ 07:56
۲,۰۵۳ ۰ ۰ روز قبل
۲,۰۵۳ ۱۶ ۰.۷۷ ۳ روز پیش

 

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۹۸,۱۰۰ (دو میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۹۸,۱۰۰ ۲۴,۵۰۰ ۰.۹۸ 11:33
۲,۴۷۳,۶۰۰ ۵,۸۰۰ ۰.۲۳ روز قبل
۲,۴۶۷,۸۰۰ -۲۳,۱۰۰ -۰.۹۴ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۱۱,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و یازده هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۰۸۰ (پنجاه هزار و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۰۸۰ ۳۱۰ ۰.۶۱ 11:33
۴۹,۷۷۰ -۲۸۰ -۰.۵۷ روز قبل
۵۰,۰۵۰ -۳۰ -۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۳۶ (چهل و دو هزار و نهصد و سی و شش ) تومان معامله شد.

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۵۶۳ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴,۵۶۳ ۳۵۹ ۰.۶۵ 11:20
۵۴,۲۰۴ -۲۸۳ -۰.۵۳ روز قبل
۵۴,۴۸۷ -۵۵ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۶۵ درصدی، از ۶۳,۰۵۸ (شصت و سه هزار و پنجاه و هشت ) تومان به ۶۳,۴۷۶ (شصت و سه هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳,۴۷۶ ۴۱۸ ۰.۶۵ 11:20
۶۳,۰۵۸ -۳۳۰ -۰.۵۳ روز قبل
۶۳,۳۸۸ -۶۳ -۰.۱ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۷۷۰ (سیزده هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۲۰ (یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان قیمت خورد.

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۶۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۴۴۴ (سی و هفت هزار و چهارصد و چهل و چهار ) تومان معامله شد.

 

دلار استرالیا، امروز به ۳۴,۳۰۰ (سی و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۵ 11:33
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۱۳ روز قبل
۲۹,۲۶۰,۰۰۰ -۱۷۰,۰۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۴ 11:33
۱۵,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۵,۳۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیش

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها