|

5 بهمن 1401؛

کاهش قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۱,۲۳۱ (چهل و یک هزار و دویست و سی و یک ) تومان رسید.

کاهش قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۳۱ (یک هزار و نهصد و سی و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۱ -۳.۳۰ -۰.۱۸ 12:00
۱,۹۳۴ ۱۲ ۰.۶۱ روز قبل
۱,۹۲۲ -۴.۲۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۰۱۸,۰۰۰ (دو میلیون و هجده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۸,۰۰۰ -۲۸,۲۰۰ -۱.۴ 11:29
۲,۰۴۶,۲۰۰ -۳۶,۴۰۰ -۱.۷۸ روز قبل
۲,۰۸۲,۶۰۰ -۵۲,۲۰۰ -۲.۵۱ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۷۴۲,۰۰۰ (هشت میلیون و هفتصد و چهل و دو هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۴۲,۲۰۰ (چهل و دو هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۲۰۰ -۳۰۰ -۰.۷۲ 11:33
۴۲,۵۰۰ ۳,۸۹۳ ۹.۱۶ روز قبل
۳۸,۶۰۷ -۹۹ -۰.۲۶ ۲ روز پیش

 

دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۱,۲۳۱ (چهل و یک هزار و دویست و سی و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۲۳۱ -۱,۲۹۰ -۳.۱۳ 11:13
۴۲,۵۲۱ -۶۷۹ -۱.۶ روز قبل
۴۳,۲۰۰ -۴۳۷ -۱.۰۲ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۳.۴۵ درصدی، از ۵۲,۴۳۲ (پنجاه و دو هزار و چهارصد و سی و دو ) تومان به ۵۰,۶۸۵ (پنجاه هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۶۸۵ -۱,۷۴۷ -۳.۴۵ 11:20
۵۲,۴۳۲ -۹۶۳ -۱.۸۴ روز قبل
۵۳,۳۹۵ -۶۶۶ -۱.۲۵ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۲.۳۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۶۰ (یازده هزار و هشتصد و شصت ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰ (دو هزار و سیصد ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا با کاهش ۳.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۰,۸۰۳ (سی هزار و هشتصد و سه ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 23,396,000 (بیست و سه میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۳۹۶,۰۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۰۲ 11:40
۲۳,۳۹۹,۰۰۰ -۸۹۸,۰۰۰ -۳.۸۴ روز قبل
۲۴,۲۹۷,۰۰۰ -۸۵۶,۰۰۰ -۳.۵۳ ۲ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:33
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۳.۵۸ روز قبل
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۷۶ ۲ روز پیش

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۹,۰۰۰,۰۰۰ (نه میلیون) تومان معامله شد.

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۱۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد