|

امروز ۳۰۲ میلیون دلار در سامانه نیما انجام شد

بنا به اعلام بانک مرکزی، مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما در روز جاری به ۳۰۲ میلیون دلار رسید.

امروز  ۳۰۲ میلیون دلار در سامانه نیما انجام شد
منبع: ايسنا