|

16 مهر 1401؛

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۷۵۰ (سی و دو هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزراش دنیای اقتصاد، هر اونس طلا، امروز به ۱,۶۹۵ (یک هزار و ششصد و نود و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۹۵ -۶.۶۰ -۰.۳۹ 06:00
۱,۷۰۲ -۱۰.۹۰ -۰.۶۵ روز قبل
۱,۷۱۳ -۰.۴۰ -۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۱,۳۸۵,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱,۳۷۹,۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۷۹,۴۰۰ -۵,۶۰۰ -۰.۴۱ 11:30
۱,۳۸۵,۰۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش
۱,۳۸۹,۴۰۰ ۱۰,۷۰۰ ۰.۷۷ ۴ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۹۷۱,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۷۵۰ (سی و دو هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

 

 

دلار در بازار متشکل امروز بدون تغییر به ۲۸,۷۴۰ (بیست و هشت هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۴۰ ۰ ۰ 11:34
۲۸,۷۴۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۲۸,۷۴۰ ۴۰ ۰.۱۳ ۴ روز پیش

 

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۲۱ (سی و یک هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۲۱ -۲۱۹ -۰.۶۹ 11:20
۳۲,۱۴۰ -۶۳۲ -۱.۹۷ ۲ روز پیش
۳۲,۷۷۲ ۲۷۵ ۰.۸۳ ۴ روز پیش

 

 

پوند امروز با افزایش ۰.۳۳ درصدی، از ۳۶,۶۴۹ (سی و شش هزار و ششصد و چهل و نه ) تومان به ۳۶,۷۷۴ (سی و شش هزار و هفتصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۷۷۴ ۱۲۵ ۰.۳۳ 11:20
۳۶,۶۴۹ -۹۶۲ -۲.۶۳ ۲ روز پیش
۳۷,۶۱۱ ۲۸۲ ۰.۷۴ ۴ روز پیش

 

 

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۹,۰۱۰ (نه هزار و ده ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۶۰ (یک هزار و هفتصد و شصت ) تومان قیمت خورد.

 

 

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۶ تومان افزایش، ۲۳,۸۳۵ (بیست و سه هزار و هشتصد و سی و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,053,000 (پانزده میلیون و پنجاه و سه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۵۳,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰ -۰.۱۱ 11:35
۱۵,۰۶۹,۰۰۰ -۱۴۳,۰۰۰ -۰.۹۵ ۲ روز پیش
۱۵,۲۱۲,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۶۶ ۴ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۲۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۱ 11:36
۸,۳۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۱ ۲ روز پیش
۸,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۹۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.