|

قیمت آپارتمان‌های ۱۵ تا۲۰ ساله در پایتخت + جدول

تازه‌ترین قیمت آپارتمان های با عمر 15 تا 20 سال در تهران منتشر شد.

قیمت آپارتمان‌های ۱۵ تا۲۰ ساله در پایتخت + جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت خانه های ۱۵ تا۲۰ ساله در نقاط مختلف تهران در جدول زیر آمده است.

قیمت خانه های 15تا20ساله در تقاط مختلف تهران