|

20 شهریور 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۸,۴۴۴ (بیست و هشت هزار و چهارصد و چهل و چهار ) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزارش دنیای اقتصادی،‌ قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۸۵,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۵,۹۰۰ ۲,۵۰۰ ۰.۱۹ 11:26
۱,۲۸۳,۴۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۱۱ روز قبل
۱,۲۸۴,۸۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۰.۹۳ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۶۵,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۵۵۰ (سی هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

 

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۸,۴۴۴ (بیست و هشت هزار و چهارصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۴۴۴ -۱۶ -۰.۰۶ 11:26
۲۸,۴۶۰ ۲۰ ۰.۰۷ روز قبل
۲۸,۴۴۰ ۱۰ ۰.۰۳ ۳ روز پیش

 

همچنین یورو در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۴۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و دو ) تومان معامله شد.

 

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر، ۱,۶۷۰ (یک هزار و ششصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

 

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل بدون تغییر، ۲۰ (بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

 

قیمت سکه امامی به 13,919,000 (سیزده میلیون و نهصد و نوزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.02 درصدی داشته است.

 

نیم سکه، امروز به ۷,۹۸۰,۰۰۰ (هفت میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۹۸۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۸۸ 11:28
۸,۰۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۸۶ روز قبل
۷,۹۸۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲۶ ۳ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۹۸۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.