|

جزئیات شرایط واردات خودرو به مناطق آزاد

وزیر اقتصاد گفت: در منطقه آزاد تنها قید این است که خودرو کاملاً برقی یا هیبریدی باشد و قید دیگری وجود ندارد.

جزئیات شرایط واردات خودرو به مناطق آزاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بندهای آیین‌نامه در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.

سیدرضا فاطمی‌امین، درباره واردات خودرو به مناطق آزاد اظهار کرد: در منطقه آزاد تنها قید این است که خودرو کاملاً برقی یا هیبریدی باشد و قید دیگری وجود ندارد.

وی افزود: وقتی درباره آئین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته که قانون آن بخواهد تغییر کند.

به گفته وزیر صمت، سایر بندهای آئین‌نامه در مناطق آزاد هم صادق است؛ برای مثال برای شماره‌گذاری هم همان سازوکار عرضه در بورس انجام خواهد شد، بنابراین تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.

فاطمی‌امین، در پاسخ به اینکه آیا امکان بازنگری آئین‌نامه واردات برای مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است مناطق آزاد پیشنهادی ارائه کنند و در وزارت صمت بررسی شود، اما این آئین‌نامه مصوب شده است.