|

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:

رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی 3 روزه شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با آغاز به کار سامانه محچک رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی سه روزه شده است.

رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی 3 روزه شد

علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از سامانه محچک (سامانه مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی) اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سامانه‌ای که می‌تواند اعتبار را به چک برگرداند، سامانه محچک است که امروز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

وی افزود: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده‌های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های چک برگشتی را بدهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نیاز به ابزارهای نقدی چون اسکناس کمتر شود.