|

24 مرداد 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۴۰ (سی هزار و چهل ) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۹۴ (یک هزار و هفتصد و نود و چهار) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۴ -۹.۶۰ -۰.۵۴ 09:00
۱,۸۰۴ ۶.۵۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش
۱,۷۹۸ ۷.۸۰ ۰.۴۳ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۸۴ درصدی، از ۱,۳۲۳,۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و یکصد) تومان به ۱,۳۱۲,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و دوازده هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۲,۲۰۰ -۱۰,۹۰۰ -۰.۸۴ 11:34
۱,۳۲۳,۱۰۰ -۱۹,۲۰۰ -۱.۴۶ روز قبل
۱,۳۴۲,۳۰۰ -۲۳,۷۰۰ -۱.۷۷ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۹۱,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و نود و یک هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۰۴۰ (سی هزار و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

 

 

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۲۷,۹۳۸ (بیست و هفت هزار و نهصد و سی و هشت ) تومان به ۲۷,۹۶۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۹۶۰ ۲۲ ۰.۰۷ 11:28
۲۷,۹۳۸ ۲۶ ۰.۰۹ روز قبل
۲۷,۹۱۲ ۲۷ ۰.۰۹ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۸,۹۶۸ (بیست و هشت هزار و نهصد و شصت و هشت) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 14,275,000 (چهارده میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.67 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۰.۶۷ 11:30
۱۴,۱۷۸,۰۰۰ -۳۵۳,۰۰۰ -۲.۴۹ روز قبل
۱۴,۵۳۱,۰۰۰ -۲۸۰,۰۰۰ -۱.۹۳ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۷,۹۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۹۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۴ 11:30
۷,۹۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۲۶ روز قبل
۸,۰۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۲۵ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۳۲,۰۰۰ (سه میلیون و سی و دو هزار) تومان قیمت خورد.