|
کدخبر: 851459

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز، 2 مرداد 1401 + جدول

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۵۰ (سی و یک هزار و نهصد و پنجاه) تومان رسید.

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۴۸,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۴۸,۵۰۰ -۱۰,۱۰۰ -۰.۷۵ 11:30
۱,۳۵۸,۶۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۰.۸۴ روز قبل
۱,۳۴۷,۱۰۰ ۷۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۷۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۸۴۴,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۵۰ (سی و یک هزار و نهصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

 

 

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۲۶ تومان افزایش، ۲۷,۶۹۹ (بیست و هفت هزار و ششصد و نود و نه) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۹۹ ۲۶ ۰.۰۹ 11:20
۲۷,۶۷۳ -۳۵ -۰.۱۳ روز قبل
۲۷,۷۰۸ -۲۷ -۰.۱ ۳ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۸۱۱ (بیست و هشت هزار و هشتصد و یازده ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 14,953,000 (چهارده میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۵۳,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰ -۰.۳۱ 11:31
۱۴,۹۹۸,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۰.۹ روز قبل
۱۴,۸۶۳,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۰.۲۲ ۳ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۲۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶ 11:31
۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۲۱ روز قبل
۸,۱۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۲ ۳ روز پیش

 

 

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۵,۲۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.