|
کدخبر: 850782

نامه دبیر شورای عالی شهرسازی به زاکانی؛

تخلف نکنید!

معاون وزیر راه و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای خطاب به شهردار تهران گفته که هرگونه اقدام اجرایی درباره بافت فرسوده تهران تا قبل از تصویب در شورایعالی شهرسازی و معماری فاقد وجهه قانونی است و مسئولیت تبعات آن بعهده شهرداری خواهد بود.

به گزارش شبکه شرق، فرزانه صادق خطاب به زاکانی نوشته که هنوز نتیجه نهایی درباره ضوابط خاص احداث بنا در بافت فرسوده و ناکارآمد حاصل نشده است.

11111

2222