|
کدخبر: 850253

15 تیر 1401؛

قیمت دلار، سکه و طلا در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۸ (یک هزار و هفتصد و شصت و هشت) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۸ (یک هزار و هفتصد و شصت و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۸ -۲.۲۰ -۰.۱۳ 09:00
۱,۷۷۰ -۳۵.۸۰ -۲.۰۳ روز قبل
۱,۸۰۶ -۷.۳۰ -۰.۴۱ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۴۴ درصدی، از ۱,۴۰۱,۶۰۰ (یک میلیون و چهارصد و یک هزار و ششصد ) تومان به ۱,۳۶۸,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۸,۳۰۰ -۳۳,۳۰۰ -۲.۴۴ 11:25
۱,۴۰۱,۶۰۰ -۲,۵۰۰ -۰.۱۸ روز قبل
۱,۴۰۴,۱۰۰ -۲۴,۷۰۰ -۱.۷۶ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۲۸,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار) تومان معامله شد.

 

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۶۹۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۹۰ ۲۶ ۰.۰۹ 11:25
۲۷,۶۶۴ ۲۶ ۰.۰۹ روز قبل
۲۷,۶۳۸ ۲۳ ۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش نسبت به روز قبل ، ۲۸,۷۲۱ (بیست و هشت هزار و هفتصد و بیست و یک ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,009,000 (پانزده میلیون و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.09 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۰۹,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۰.۰۹ 11:26
۱۴,۹۹۵,۰۰۰ -۳۹,۰۰۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱۵,۰۳۴,۰۰۰ -۳۵۶,۰۰۰ -۲.۳۷ ۲ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۸,۲۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۳۱,۰۰۰ -۰.۳۸ 11:26
۸,۲۳۱,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ۰.۳۷ روز قبل
۸,۲۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۸۳ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۹۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیون) تومان قیمت خورد.