|
کدخبر: 849171

قیمت طلا، دلار و سکه در بازار امروز، 2 تیرماه + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۳ (یک هزار و هشتصد و سی و سه) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۳ (یک هزار و هشتصد و سی و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۳ -۴.۲۰ -۰.۲۳ 09:00
۱,۸۳۷ ۲.۸۰ ۰.۱۵ روز قبل
۱,۸۳۵ -۳.۴۰ -۰.۱۹ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۱,۴۴۴,۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار و یکصد ) تومان به ۱,۴۴۵,۷۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۴۵,۷۰۰ ۱,۶۰۰ ۰.۱۱ 11:22
۱,۴۴۴,۱۰۰ ۶,۵۰۰ ۰.۴۵ روز قبل
۱,۴۳۷,۶۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۵۸,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۸۳ (بیست و هفت هزار و پانصد و هشتاد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۸۳ ۲۵ ۰.۰۹ 11:19
۲۷,۵۵۸ ۵۸ ۰.۲۱ روز قبل
۲۷,۵۰۰ -۱۵.۰۰ -۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۷۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و هفتاد و دو ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,549,000 (پانزده میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۴۹,۰۰۰ -۱۰۱,۰۰۰ -۰.۶۵ 11:24
۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۹۵ روز قبل
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۵۳۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۳۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۲۴ 11:24
۸,۵۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۰.۹۳ روز قبل
۸,۴۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۸۶,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۹۸,۰۰۰ (سه میلیون و نود و هشت هزار) تومان قیمت خورد.