|
کدخبر: 846329

26 اردیبهشت 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۰ (یک هزار و هشتصد و ده) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۰ -۲.۵۰ -۰.۱۴ 09:00
۱,۸۱۲ -۰.۴۰ -۰.۰۳ ۲ روز پیش
۱,۸۱۳ -۲۲.۷۰ -۱.۲۶ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۷۶,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار و دویست) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۷۶,۲۰۰ -۳,۷۰۰ -۰.۲۷ 11:25
۱,۳۷۹,۹۰۰ ۲۷,۳۰۰ ۱.۹۷ روز قبل
۱,۳۵۲,۶۰۰ -۳۷,۷۰۰ -۲.۷۹ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۶۳,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و شصت و سه هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۸ درصدی، از ۲۵,۵۰۰ (بیست و پنج هزار و پانصد ) تومان به ۲۵,۵۴۸ (بیست و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۴۸ ۴۸ ۰.۱۸ 11:24
۲۵,۵۰۰ -۵۳ -۰.۲۱ روز قبل
۲۵,۵۵۳ -۳۷ -۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۳۱۱ (بیست و هشت هزار و سیصد و یازده ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 14,225,000 (چهارده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۲۲۵,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۵ 11:23
۱۴,۲۹۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ ۲.۶۲ روز قبل
۱۳,۹۲۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۴۴ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۷,۸۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۸۹۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۳ 11:25
۷,۸۴۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۳ روز قبل
۷,۷۹۵,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۲۹ ۲ روز پیش

 

 

ربع سکه در بازار داخلی هم ۴,۹۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و دو هزار) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۳.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۸۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

 

 
  • گزارشی از رابطه میان رشد تورم با رشد سرقت که ضرورت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب برای مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را دوچندان می‌کند