|
کدخبر: 845807

بانک مرکزی: تمام یارانه‌های جبرانی واریز شد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: دیشب ۱۰ دقیقه مانده به اتمام صحبت‌های رئیس‌جمهور، واریز یارانه‌ها آغاز شد.

قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: دیشب ۱۰ دقیقه مانده به اتمام صحبت‌های رئیس‌جمهور، واریز یارانه‌ها آغاز شد.

او افزود: تا ساعت ۳ صبح تمام یارانه‌ها واریز شد به جز یک یا دو بانک که طبق اطلاع بانک‌مرکزی این دو بانک هم واریزی را انجام دادند، اما پیامک آن ساعت ۵ ارسال شده است.

او درباره تفاوت اعداد و ارقام واریزی گفت: واریزی ها بر اساس سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شد و یک ناهماهنگی در این میان ایجاد شده بود که قرار شد رفع شود.

او گفت: این مبلغ فعلا بلوکه است تا زمانی که دولت اعلام کند.