|
کدخبر: 845118

خروج پول حقیقی از بازار سهام

بورس در شرایطی به استقبال معاملات روز شنبه رفت که در آخرین روز کاری هفته پیش شاهد خروج پول حقیقی در دو روز متوالی بودیم.

 در مجموع کل هفته ۲۷۸ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۶۹ میلیارد تومان بود.

در اولین هفته کاری اردیبهشت ماه جریان پول حقیقی دو روند متفاوت داشت. در روزهای ابتدایی و انتهایی هفته شاهد خروج پول حقیقی و در دو روز میانی هفته سرمایه حقیقی به بازار سهام وارد شد. 

 

خروج پول حقیقی از بازار سهام

بورس در شرایطی به استقبال معاملات روز شنبه رفت که در آخرین روز کاری هفته پیش شاهد خروج پول حقیقی در دو روز متوالی  بودیم. روز یکشنبه، روند خروج پول حقیقی ادامه داشت و ۲۵۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس خارج شد. اما روز دوشنبه ۵۶ میلیارد تومان وارد شد. روز سه‌شنبه نیز پول حقیقی به بورس وارد شد و ارزش آن ۱۶۰ میلیارد تومان بود. روز چهارشنبه بار دیگر پول حقیقی خارج شد و ارزش سرمایه حقیقی خروجی ۲۳۹ میلیارد تومان بود.