|
کدخبر: 844525

1 اردیبهشت 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۲ (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۲ (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۵۲ ۰.۷۰ ۰.۰۳ 09:00
۱,۹۵۱ -۴.۸۰ -۰.۲۵ روز قبل
۱,۹۵۶ -۳۴.۴۰ -۱.۷۶ ۲ روز پیش

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۹۰۰ تومان افزایش، ۱,۳۱۱,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۱,۵۰۰ ۳,۹۰۰ ۰.۲۹ 11:25
۱,۳۰۷,۶۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۱۷ روز قبل
۱,۳۰۵,۳۰۰ -۹,۷۰۰ -۰.۷۵ ۲ روز پیش

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۸۲,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۸۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۱۰۳ تومان افزایش، ۲۵,۲۵۲ (بیست و پنج هزار و دویست و پنجاه و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۷ درصدی، از ۳۰,۱۴۲ (سی هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان به ۳۰,۰۳۳ (سی هزار و سی و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۰۳۳ -۱۰۹ -۰.۳۷ 11:20
۳۰,۱۴۲ ۳۸۷ ۱.۲۸ روز قبل
۲۹,۷۵۵ -۲۲۳ -۰.۷۵ ۲ روز پیش

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۹۷ تومان کاهش، ۳۶,۱۶۶ (سی و شش هزار و یکصد و شصت و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۱۶۶ -۹۷ -۰.۲۷ 11:20
۳۶,۲۶۳ ۳۰۹ ۰.۸۵ روز قبل
۳۵,۹۵۴ -۱۹۸ -۰.۵۶ ۲ روز پیش

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۱۴۷ (بیست و دو هزار و یکصد و چهل و هفت) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی به 13,310,000 (سیزده میلیون و سیصد و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.15 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱۵ 11:22
۱۳,۲۹۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۳ روز قبل
۱۳,۳۲۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰ -۰.۹۸ ۲ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۶ 11:26
۷,۱۹۵,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷ روز قبل
۷,۲۴۵,۰۰۰ -۶۳,۰۰۰ -۰.۸۷ ۲ روز پیش

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۵۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار) تومان معامله شد.