|
کدخبر: 844314

30 فروردین 1401؛

قیمت انواع سکه، طلا و دلار در بازار امروز + جدول

بازار امروز، 30 فروردین 1401، شاهد روند نزولی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

بازار امروز، 30 فروردین 1401،  شاهد روند نزولی قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۷۶ (یک هزار و نهصد و هفتاد و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۷۶ -۱۴.۱۰ -۰.۷۲ 09:00
۱,۹۹۰ ۱۶ ۰.۷۹ روز قبل
۱,۹۷۴ ۵.۴۰ ۰.۲۷ ۴ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۱,۳۱۵,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان به ۱,۳۱۳,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و سیزده هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۳,۲۰۰ -۱,۸۰۰ -۰.۱۴ 11:23
۱,۳۱۵,۰۰۰ -۴,۲۰۰ -۰.۳۲ روز قبل
۱,۳۱۹,۲۰۰ ۴,۲۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۳۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۱۹۹ (بیست و پنج هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۹۹ -۰.۰۱ 11:22
۲۵,۲۰۰ -۱۴۵ -۰.۵۸ روز قبل
۲۵,۳۴۵ ۵۵ ۰.۲۱ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۹۵۱ (بیست و نه هزار و نهصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۹۵۱ -۲۷ -۰.۱ 11:20
۲۹,۹۷۸ -۲۹۸ روز قبل
۳۰,۲۷۶ ۲۷۰ ۰.۸۹ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۰.۰۳ درصدی، از ۳۶,۱۵۲ (سی و شش هزار و یکصد و پنجاه و دو ) تومان به ۳۶,۱۴۳ (سی و شش هزار و یکصد و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۱۴۳ -۰.۰۳ 11:20
۳۶,۱۵۲ -۴۳۲ -۱.۲ روز قبل
۳۶,۵۸۴ ۳۲۶ ۰.۸۹ ۲ روز پیش

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۹۷۸ (بیست و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت ) تومان معامله شد.

قیمت سکمه امامی به 13,375,000 (سیزده میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۷۵,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۰.۵۷ 11:21
۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۰.۶۶ روز قبل
۱۳,۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱.۰۱ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۷,۲۴۵,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۴۵,۰۰۰ -۶۳,۰۰۰ -۰.۸۷ 11:23
۷,۳۰۸,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۰.۱۷ روز قبل
۷,۲۹۵,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۹ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۵۸۲,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار) تومان قیمت خورد.