|
کدخبر: 839958

حذف مالیات پزشکان شاغل در مناطق محروم در سال 1401

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: روش اخذ مالیات از پزشکان در لایحه بودجه 1401 مشکلات زیادی را قطعا ایجاد خواهد کرد و پذیرفتنی نیست که از پزشکان مناطق محروم هم مالیات گرفته شود.

مالک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روش اخذ مالیات از پزشکان در لایحه بودجه 1401 مشکلات زیادی را قطعا ایجاد خواهد کرد و پذیرفتنی نیست که از پزشکان مناطق محروم هم مالیات گرفته شود.

وی افزود: اگر بنا داریم تا پزشکان عمومی و متخصص به تعداد کافی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته حضور داشته باشند باید خدمات بیشتر و امکانات بهتری را برای آنان در نظر بگیرم.

عوض کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار اصلاح روند و روش اخذ مالیات و عوارض از کادر بهداشت و درمان و بویژه پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم شد تا شاید با این کار ماندگاری آنان در این مناطقه افزایش پیدا کند در غیر این صورت نمی‌توان آنها را به زور در این مناطق نگه داشت.

وی گفت: پزشکان شهرهای مستقر در مناطق مرزی اگر مورد توجه دولت و مجلس و دستگاه‌های خدمات رسان قرار نگیرد به سمت شهرهای دارای امکانات و شرایط بهتر مهاجرت می‌کنند که می‌تواند در سال‌های پس از آنان مشکلات بهداشت و درمانی زیادی را برای مردم به دلیل عدم دسترسی به پزشک ایجاد کند.

فاضلی افزود: اگر پزشکی که از 5 سال گذشته در مناطق صفر مرزی تنها 15 میلیون تومان دستمزد دارد نهایت بی‌انصافی است که از او مالیات اخذ شود.