|
نویسنده: رها فتوح

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش 50 درصدی بودجه محلات در سال 1402

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: در بودجه 1402 شهرداری اصفهان برای پروژه‌های محله‌محور ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که گویای افزایش ۵۰ درصدی نسبت به بودجه سال گذشته است.

افزایش 50 درصدی بودجه محلات در سال 1402

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سعید ابراهیمی اظهار کرد: بودجه شهرداری اصفهان برای سال آینده بدون احتساب سازمان‌ها از منظر منابع و مصارف ۱۸ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و اگر بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها با مالکیت بیش از ۵۰ درصد که ۲,۱۶۰ میلیارد تومان است را به رقم قبلی اضافه کنیم، بودجه شهرداری به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته ۲۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه به درآمدهای عمومی و اختصاصی و ۲,۱۳۳ میلیارد تومان به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه دو هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان شامل واگذاری دارایی‌های مالی است، خاطرنشان کرد: ۵,۴۸۰ میلیارد تومان نیز اعتبارات هزینه‌ای است که از آن به عنوان هزینه‌های جاری نام برده می‌شود.

ابراهیمی تصریح کرد: ۱۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان نیز به املاک دارایی سرمایه اختصاص دارد که از آن به پروژه‌های عمرانی یاد می‌شود و ۱,۱۵۰ میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی برای بازپرداخت وام و دیون است.

وی با اشاره به رشد 60 درصدی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان تأکید کرد: بیشترین سهم از بودجه به میزان 39 درصد به حوزه حمل و نقل اختصاص دارد.

ابراهیمی ادامه داد: در بودجه سال آینده حوزه خدمات شهری ۲۱ درصد، مالی اقتصادی ۱۳ درصد، معاونت برنامه‌ریزی ۱۲ درصد، فرهنگی و اجتماعی ۹ درصد، معاونت عمران شهری دو درصد، حوزه شهردار یک درصد و شهرسازی سه درصد را به خود اختصاص داده اند.