|
نویسنده: رضافتوح

مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان خبر داد:

هوشمندسازی و کاهش تصدی‌گری؛ دو رویکرد مهم فعالیت سازمان‌های شهرداری

مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان از تعیین سیاست‌های کلیدی و محوری برای هر سازمان وابسته به شهرداری اصفهان خبر داد.

هوشمندسازی و کاهش تصدی‌گری؛ دو رویکرد مهم فعالیت سازمان‌های شهرداری

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سیداحمد مرتضوی با اعلام این خبر گفت: بالاترین رکن سازمان‌های شهرداری، شورای سازمان است که معادل مجمع عمومی در شرکت‌ها است و بر اساس اساسنامه سازمان‌های شهرداری، باید جلسات شورای سازمان در هر سال دو بار برگزار شود که یکی از این نوبت‌ها در تیرماه هر سال و نوبت دیگر در دی‌ماه تعیین شده است.

وی افزود: از مهمترین مسائلی که در جلسات شورای سازمان‌ها مطرح شده است، بررسی بودجه سال آینده سازمان‌ها، اصلاح بودجه سال جاری، تشریح مهمترین اقدامات ۱۰ ماه گذشته و توضیح برنامه‌های مهم سال آینده سازمان‌ها است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه در یک‌سال گذشته مشاهده می‌شود، تمام سازمان‌های شهرداری به صورت عمومی رو به پیشرفت بوده و وضعیت آنها نسبت به قبل بسیار بهتر شده است و بیشتر سازمان‌ها برای سال آینده برنامه‌های ویژه ای پیش‌بینی کرده‌اند.

مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان با بیان اینکه بررسی موانع، مشکلات و چالش‌های مهم سازمان‌ها نیز در جلسات شورای سازمان‌ها بررسی شده است، اعلام کرد: تصمیمات خوبی با حضور شهردار، معاونان و کارشناسان مربوطه در این جلسات اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه در این جلسات سیاست‌های کلیدی هر سازمان مشخص و تعیین شده است، اظهار کرد: سیاست‌های کلیدی چارچوب‌هایی است که سازمان در همه اقدامات و برنامه‌های خود باید مدنظر قرار بدهد.

مرتضوی اضافه کرد: از مهمترین سیاست‌هایی که در بیشتر جلسات شورای سازمان‌ها مدنظر قرار گرفت، نخست هوشمندسازی خدمات و دوم کاهش تصدی‌گری، افزایش مشارکت‌های مردمی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی بود.

به گفته مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان، به طور متوسط برای هر سازمان متناسب با شرایط و وظایف آن سه تا چهار سیاست محوری تعیین شده است.

وی افزود: توجه به خط‌مشی‌های تعیین شده در کل شهرداری، سنجش عملکرد سازمان براساس این خط‌مشی‌ها، ارتقای شفافیت مالی و حسابداری سازمان‌ها از دیگر نکات و سیاست‌های مطرح شده در این جلسات بوده است.