|

نتایج جستجو :

  • هر عقل سلیم اهمیت یکپارچگی زنجیره تولید، توزیع و مصرف را درک می‌کند و به آسانی قادر است تبعات و توالی فاسد قطع زنجیره…

  • «می‌خواستید نخرید و بروید شکایت کنید»؛ این یکی از اظهارنظرهایی است که این روزها درباره مال‌باختگان کوروش‌کمپانی می‌شود…