|

نتایج جستجو :

  • این روزها که کم‌آبی در صدر اخبار کشور جا خوش کرده است، یکی از پروژه‌های تأمین آب شرب که دولت سیزدهم بر افتتاح هر‌چه…

  • کارون پرآب‌ترین و بلندترین رودخانه ایران خشکید. سفیدرود دومین رودخانه بلند ایران به طول ۷۶۵ کیلومتر و پرآب‌ترین…

  • به زمین زیر پایمان هم دیگر اعتمادی نیست، هر لحظه ممکن است فرو بریزد؛ چراکه ۴۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز بی‌محابا و در…